Monitoring w miejscu pracy – abc

Monitoring to jedna z bardziej pożytecznych form wykorzystania nowoczesnych technologii w celu zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa, na przykład w miejscu pracy. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że występują pewne ograniczenia dotyczące tego zagadnienia.

O co dokładnie chodzi? Pracodawca, ze względu na prawo do prywatności i do ochrony wizerunku przysługujące zatrudnianym przez niego osobom, nie może montować kamer, gdzie i jak mu się spodoba. Informacja o monitoringu powinna zostać uwzględniona w regulaminie pracy albo przekazana każdemu pracownikowi z osobna „na papierze”.

Jeśli właściciel firmy decyduje się na zastosowanie drugiego spośród wymienionych sposobów, musi uzyskać podpis pracownika pod komunikatem dotyczącym opisywanej tutaj kwestii. Warto wiedzieć również o tym, że kamery nie mogą być umieszczane wszędzie – nie powinny znajdować się na przykład w toaletach.

Niezwykle istotne okazuje się być także wskazanie celu, którym nie może być inwigilacja pracowników, ale na przykład zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Monitoring w miejscu pracy to stosunkowo nowe zjawisko, w związku z czym dotychczas nie zostało całkowicie zamknięte w ramach prawnych.

Istnieją jednak pewne podstawowe zasady wynikające z zapisów istniejących w Konstytucji i kodeksie cywilnym, dotyczące prawa do prywatności i do ochrony wizerunku, które musi mieć na względzie każdy, kto planuje zamontować monitoring – nie tylko we własnej firmie, ale także na posesji otaczającej dom.

wideodomofon ip